JANUSKIN
JANUSKIN

媽祖,你beh蹛佗位?

型號/ISBN:9789869723794

品牌/出版社:台語傳播

製造商/作者:文/張偉萍 圖/林芸

上市日/出版日:2023-08-04

規格:精裝/21*30cm/44頁

數  量:

定價:$350元

特惠價:$273 元

VIP價:$263 元

配送方式: 超商、宅配

配送地區:台澎金馬

付款方式:ATM、信用卡、貨到付款、取貨付款

與好友分享

古早古早,台灣一个所在叫做「笨港」,tiānn-tiānn做大水。Hia ê一條溪kā笨港庄分做南北兩爿,有一工,庄民發現溪--裡石頭頂出現一sian媽祖,決定beh起廟kā服sāi,m̄-koh,廟beh起tī佗一爿khah好--leh?兩爿lóng m̄讓步,khah想mā無答案。最後逐家規氣來辦比賽,到底是啥mih比賽?上尾是siáng贏--leh?

--

從前從前,台灣有個地方叫做「笨港」,常常淹大水。那裡的一條溪把村莊分成南北兩邊,有一天,村民發現溪裡岩石上出現一尊媽祖神像,決定要蓋廟祀奉媽祖,可是,廟要蓋在哪一邊好呢?兩邊互不相讓、想破頭也沒有答案。最後大家乾脆來辦比賽,究竟是什麼比賽?又是哪一邊勝出呢?【台語人來贊聲】

媽祖婆若是生活tī現代,一定mā是天后級ê大明星。因為自古早,逐家就想beh服sāi--伊。

--郭于中(台視台語新聞主播)Tsit本《媽祖,你beh蹛佗位?》描寫出在地團結、信仰媽祖ê虔誠,kā民間上重要ê元素囥tī繪本內底,tsiânn適合大人囡仔lóng來理解台灣人按怎敬拜神明ê心、眾人合齊起廟ê團結。

--鄭家和(公視台語台下暗新聞主播、「這是台灣款」節目主持人)

 

只要貼上以下連結網址就可以將本頁面分享到 FB、LINE或其他您的任何社群空間!

https://comfibooks.com/product_detail?id=13909

.