JANUSKIN
JANUSKIN

放毒:台語小說集

型號/ISBN:9786267325131

品牌/出版社:前衛

製造商/作者:杜信龍

上市日/出版日:2023-08-18

規格:平裝/15*21cm/208頁

數  量:

定價:$350元

特惠價:$273 元

VIP價:$263 元

配送方式: 超商、宅配

配送地區:台澎金馬

付款方式:ATM、信用卡、貨到付款、取貨付款

與好友分享
湠全世界ê生物攻擊,湠全島嶼ê謠言假話

紅色暗tò͘、迫害自由ê毒,按怎提防?  電機背景出身ê台文作家杜信龍,將近10冬ê文字粒積,向望透由走揣純正ê台語,將在地ê生活經驗、語言kap文化ê底蒂,對母語、對歷史ê不捨kap疼心,以及對社會時事、政治現實ê關心kap憤慨,化做一篇一篇節奏輕快、理路清楚ê短篇小說。伊ê作品,不時展現出科學訓練ê理性推論kap思考過程,一手是冷靜ê筆路,鋪寫對人性世事熱望理解ê劇情;一手是直破ê手路,chhaa̍k入殖民威權到taⁿiáu-bē退ê權力kap不義。

  本冊收入短篇、極短篇小說總共12篇。有寫台灣對外面對中共ê大危機,對內有本土歷史kap政治牽kha̍p「轉型正義」ê纏絞,mā有關係人性、愛情、醫病關係ê勾畫kap探討,幼路細膩。籠面作〈放毒〉以武漢肺炎疫情做主題,發展一齣中共勢力浸透台灣,beh用查某窟設計飛行員,侵入空軍放病毒、偷軍事機密ê國防危機;〈審判〉、〈Saⁿ-kha-á〉探討白色恐怖受難者、政治犯後代kap加害者之間,需要啥mih款ê正義;〈PP基因新突變〉、〈走票〉、〈紅包lok仔〉,對政客ê面腔kap選舉文化有入骨ê觀察kap諷刺。情節精彩,束結有力。◎本冊採用傳統白話字,漢羅用字參考《台文通訊BONG報》。

 ◎本作品榮獲國藝會出版獎助【名家推薦】

蔣為文|國立成功大學台灣文學系教授

Tēng-pang Suyaka Chiu(周定邦)|台文作家、台灣唸歌kah恆春民謠傳承者

Lîm Jū-khái(林裕凱)|台灣文學系助理教授、台語詩人、歌仔冊作家
目錄:
推薦序|台語文學ê護國工程師/蔣為文
推薦序|Kō͘ thiàⁿ心pū--出-來ê súi/Tēng-pang Suyaka Chiu
推薦序|Chiâⁿ chòe ū pē ū bó ê Tâi-gí lâng/Lîm Jū-khái

自 序|夯枷/杜信龍

放毒
Kap女同事ê祕密
阿忠kap阿義
審判
情刀
天星溪河
阿芬
A-lâm
Saⁿ-kha-á
PP基因新突變
走票
紅包lok仔

作品寫作、發表紀錄
 

只要貼上以下連結網址就可以將本頁面分享到 FB、LINE或其他您的任何社群空間!

https://comfibooks.com/product_detail?id=13919

.